Om Oss

HermodsOnline är en skoltidning för Hermods Gymnasium i Göteborg. Syftet med tidningen är dels att skapa en kanal för eleverna på samhällsvetarprogrammet med medieinriktning, dels att skapa läslust och elevengagemang på skolan. Eleverna kommer under hösten 2017 att själva få ansvara för att skriva texter utifrån journalistiska principer och riktlinjer. Innehållet kommer att vara anpassat efter målgruppen, dvs eleverna på skolan.

Redaktionen på HermodsOnline gör sig redo för premiär.

Redaktionen
Felicia Albo Zieme
Elin Björkman
Petra Ekvall
Vefa Karpuz
Natalie Olsson Andersson
Tim Tun
Ernest Sabic Tiberg
Sumitanun Saenghachai

Ansvarig utgivare och handledare
Pontus Ström (pontus.strom@hermods.se)